System Forklaring

System forklaring og forretningsmodel


Det er vigtigt at forstå.
Admin er firmaet(Videx DK) som sælger til kunder.
Lad os sige!. Der er nu solgt et anlæg til "Hans Albertsen".
4 opgange.
Hammershusgade 15A
Hammershusgade 15B
Hammershusgade 15C
Hammershusgade 15D

Som systemet er lavet pt.
Skal der bruges 4 minicomputere(Rock SE).
Og der skal derfor bruges et domæne f.eks. hammershusgade15.doordk.com.
Her er det vigtigt at forstå, at firmaet(Videx DK) har købt og ejer domænet doordk.com.
Så når man sælger til en ny kunde "Werner Skib", med 1 opgang.
Adresse Skibsvej 10
Laves blot et nyt subdomæne Skibsvej10.doordk.com.
Det er ganske gratis, med dette system. Man kan oprette uendelige subdomæner.
Omkostningen er blot en domæn registrering, til kr.340.00 om året. Her doordk.com
Og der kan sælges til tusindevis af kunder, uden meromkostninger.
Bare alle subdomænerne har forskellige navne.

Klik på "Tilføj subdomæner Video".

Video tilføj subdomæner.

Video tilføj subdomæner.

Her vendes tilbage til den nye kunde "Hans Albertsen", med de 4 opgange.
Der skal laves 4 unikke internet adresser til kunden, som så.
hammershusgade15.doordk.com:8080
hammershusgade15.doordk.com:8081
hammershusgade15.doordk.com:8082
hammershusgade15.doordk.com:8083
Tallet efter domæn navnet angiver et port nummer.
Der er over 65000 porte at vælge mellem.
Så f.eks. et kamera kan tilgås fra internettet med en adresse som:
hammershusgade15.doordk.com:11289
Eller en sensor:
hammershusgade15.doordk.com:29888
o.s.v.

I Admin sitet sættes alle konfigurationer for kunden.
Gå til Admin sitet, login som Admin og adgangskode.
Som du lige har gjort her.
Klik på "Tilføj Admin Brugere og domæner Video".

Video tilføj bruger.

Video tilføj bruger og domæner.


Her slutter Salgs Afdelingens opgaver.
Resten af Admin sitet, handler om ændringer der kan ske i dagligdagen.
Klik på "Indstillinger for dørstation Video".

Indstillinger for dørstation Video.

Indstillinger for dørstation.


collapse_1

collapse_2

Esp32 Cam Router Setup.Arduino config.

Interactive Matrix.
Business plan vs. business roadmap

Icons, billeder brugt til illustration.